Trang chủ >> Bài viết

Công bố nhãn tiết kiệm năng lượng cho Máy tính xách tay Laptop, Notebook PC

Ngày đăng: 08-08-2018 09:00:38

Căn cứ theo quyết định của Thủ Tướng Chính phủ số 04/2017/QD-TTg - Quy định danh mục phương tiện,thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện thì máy tính xách tay (laptop PC, Notebook PC) bắt buộc phải đạt mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và dán nhãn năng lượng sau khi Công bố nhãn năng lượng tới cơ quan có thẩm quyền của Bộ Công Thương.