Trang chủ >> Bài viết

Đăng ký kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu cho thiết bị vô tuyến, viễn thông, công nghệ thông tin

Ngày đăng: 08-08-2018 08:59:55

Hướng dẫn Đăng ký kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu cho thiết bị vô tuyến, viễn thông, công nghệ thông tin được liệt kê trong Phụ lục 1 và Phụ lục 2 của Thông tư 04/2018/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông